Våra tjänster

Kabelschakt, linjearbete & vägunderhåll

Nöjda kunder

Med över 30 års erfarenhet i branschen har vi samlat på oss både bredd och gedigen kunskap.
Vi är flexibla och gör alltid vårt yttersta för att våra kunder ska bli nöjda. K. Hedmans Maskintjänst AB utför allt inom gräv-, schakt- och anläggningsarbete.

Några exempel:

  • Kabelschakt (bredband, el, tele…)
  • Linjearbete
  • VA-arbeten
  • Dräneringar
  • Husgrunder
  • Vägunderhåll (snöröjning, hyvling m.m.)
  • Trädgårdsarbete (anläggande av gräsytor, plattläggning, stödmurar m.m.)
  • Leverans av matjord, grus m.m.
  • Maskintransporter

Vi är mycket flexibla och ordnar det våra kunder behöver ha ordnat!

Välkomna att kontakta oss!

Välkomna att kontakta oss för offert eller om ni har några frågor kring det ni vill ha utfört!

K. Hedmans Maskintjänst AB är medlem i Maskinentreprenörerna (ME)